Lekarz rezydent w Niemczech

lekarz rezydent w Niemczech

Lekarz rezydent /asystent w Niemczech to lekarz medycyny, który ukończył studia medyczne z wynikiem pozytywnym i uzyskał uprawnienia wykonywania zawodu lekarza (tzw. Approbation). Poniższy artykuł omawia karierę lekarza rezydenta począwszy od studiów medycznych. Przeczytasz tu o kształceniu lekarzy rezydentów /asystentów, ich pracy, karierze, miejscach pracy, staraniu się o pracę oraz o ich wynagrodzeniu.

Definicja – Kim jest lekarz asystent?

Lekarz rezydent /asystent to lekarz, który otrzymał pozwolenie na wykonywanie zawodu lekarza (Approbation), ale nie ukończył jeszcze specjalizacji. Lekarz rezydent /asystent jest również określany mianem lekarza w trakcie specjalizacji, ponieważ zazwyczaj odbywa on wybraną specjalizację.

Po ukończeniu studiów medycznych przyszły lekarz rezydent /asystent w Niemczech otrzymuje prawo wykonywania zawodu lekarza (państwowe zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza) i może używać tytułu zawodowego. Tytuł lekarza uzyskuje się też po pomyślnym ukończeniu lekarskiej pracy doktorskiej. Pierwsze lata aktywności medycznej upływają na pracy w charakterze lekarza asystenta. W tym czasie lekarz decyduje się na specjalizację, np. medycynę ogólną, internę lub chirurgię i w tej specjalności odbywa swoje szkolenie w ramach rezydentury.

Rezydent jest zatem lekarzem, który pomyślnie ukończył studia medyczne i otrzymał licencję na wykonywanie zawodu lekarza. Często rozpoczyna on swoją karierę w klinice, gdzie jako lekarz podczas specjalizacji podąża w kierunku uzyskania tytułu lekarza specjalisty.

Wymagania wstępne dla studiów i kariery jako lekarz asystent

Szkoła medyczna i ścieżka kariery do uzyskania tytułu lekarza asystenta są zasadniczo długie i wymagają intensywnej nauki. Szczególnie ważne dla przyszłego lekarza są umiejętność samodzielnej nauki, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wytrwałość w dążeniu do celu. 

Jedną z największych trudności jeszcze przed rozpoczęciem studiów jest dostanie się na kierunek medyczny. Na studia lekarskie  obowiązują limity przyjęć. Na 9000 miejsc na studiach na kierunku medycyna ludzka zgłosiło się ostatnio 43 000 kandydatów, co odpowiada średnio 4,77 kandydata na jedno miejsce. O możliwości otrzymania miejsca na studiach decyduje między innymi ocena z matury (numerus clausus), a także wcześniejsze doświadczenie i dowód ukończenia kształcenia zawodowego. Wśród kryteriów przyjęcia na studia uwzględnia się takie punkty jak: 

 • Ocena maturalna (wszystkie informacje na temat studiów medycznych Numerus Clausus można znaleźć tutaj)
 • Indywidualne oceny ważone na świadectwie maturalnym
 • Preferencje dotyczące lokalizacji, które musi wskazać każdy wnioskodawca
 • Wynik testu medycznego (TMS)
 • Edukacja zawodowa
 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Wszystkie możliwości studiowania bez NC zebraliśmy w poniższym artykule: Studiuj medycynę bez NC – 5 sposobów na dostanie się na studia medyczne

Studia i aprobacja w zawodzie lekarza rezydenta /asystenta

Dostęp do zawodu lekarza w Niemczech reguluje  w całym kraju Approbationsordnung. Studia medyczne opisane są  w przepisach dotyczących przyznawania licencji. Studia na kierunku lekarskim trwają co najmniej 6 lat lub 12 semestrów i należą tym samym do najdłuższych kierunków studiów w Niemczech. Więcej informacji na temat czasu trwania studiów medycznych można znaleźć tutaj.

Aby pomyślnie ukończyć studia medyczne i uzyskać prawo do pracy w charakterze lekarza rezydenta /asystenta, należy zdać w Niemczech egzamin państwowy. Od 2014 r. ponownie wprowadzono trzyczęściowy egzamin państwowy. Po pierwszych dwóch latach studiów medycznych (przedklinicznych) przeprowadza się pierwszą część egzaminu państwowego (Physikum). Po ukończeniu trzeciego do piątego roku studiów (klinicznych) przystępuje się do drugiej części egzaminu państwowego (Hammerexamen). Wreszcie po roku praktycznym, na zakończenie studiów przeprowadza się trzecią część ustno-praktyczną.

Po zdaniu trzeciego etapu egzaminu lekarskiego studenci medycyny mogą ubiegać się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza. Uprawnia ich to do wykonywania zawodu lekarza bez ograniczeń oraz do uzyskania tytułu zawodowego „lekarza”. Niemniej jednak, duża część przyszłych lekarzy rezydentów kontynuuje studia doktoranckie i pisze pracę doktorską. Wraz z doktoratem przyznawany jest tytuł „Dr. med.”, który od tego momentu może być oficjalnie używany. Żeby jednak praktykować medycynę jako lekarz asystent, nie musisz posiadać tytułu doktora ani nawet rozpoczynać studiów doktoranckich. 

Wszystkie informacje na temat studiowania medycyny oraz pomocne wskazówki można znaleźć w naszym artykule przeglądowym na temat studiowania medycyny: Studia medyczne – Wszystkie informacje o zasadach przyjęć, programie, składaniu wniosków

Zawód lekarza rezydenta /asystenta: czynności i zadania

Rezydent wykonuje rutynowe prace w gabinecie lekarskim lub szpitalu.

W szpitalu lekarz asystent w Niemczech pracuje zazwyczaj jako lekarz oddziałowy. Jest pierwszym punktem kontaktu dla pacjentów. Na oddziale szpitalnym opiekę nad pacjentami sprawuje zazwyczaj kilku lekarzy oddziałowych.

Do czynności wykonywanych przez rezydenta należą:

 • przyjmowanie chorych do szpitala
 • badanie i diagnozowanie pacjentów
 • pobieranie próbek krwi i zlecanie badań laboratoryjnych
 • przygotowanie planów leczenia i zlecanie terapii
 • leczenie pacjentów
 • przepisywanie leków
 • codzienny obchód pacjentów
 • sporządzanie dokumentacji medycznej (przebiegu leczenia)
 • wypisywanie pacjentów, w tym przygotowanie wypisu dla lekarza pierwszego kontaktu

Operacje i znieczulenia również należą do obowiązków lekarza rezydenta. Lekarz asystent jest przy tym nadzorowany i prowadzony przez specjalistów. Bezpośredni nadzór sprawuje starszy lekarz, który regularnie omawia z rezydentem wszystkich pacjentów.

Rezydentura: Lekarz stażysta

Termin „rezydentura” oznacza szkolenie rezydenta w celu uzyskania tytułu specjalisty, a nie, jak mogłoby się wydawać, szkolenie w celu uzyskania tytułu rezydenta. Do bycia rezydentem przygotowywałeś się już przecież w trakcie studiów medycznych. Podczas rezydentury szkolisz się na specjalistę. Dlatego też mówi się o Tobie jako o lekarzu podczas specjalizacji. Okres przygotowujący Cię do uzyskania tytułu lekarza specjalisty w jednej konkretnej dziedzinie nazywa się  kształceniem specjalistycznym. 

Czas trwania specjalizacji zależy od danej specjalizacji. Z reguły trwa od 60 do 72 miesięcy. Program kształcenia w zakresie rezydentury jest określany przez odpowiednie państwowe stowarzyszenie medyczne. Podczas rezydentury zdobywasz przede wszystkim wiedzę specjalistyczną z zakresu danej specjalizacji. Na przykład chirurg uczy się rozpoznawania i leczenia urazów oraz umiejętności wykonywania zabiegów chirurgicznych. Przyszły specjalista medycyny ogólnej uczy się np. doradztwa zdrowotnego, rozpoznawania i wdrażania środków wczesnego wykrywania lub rozpoznawania i leczenia chorób.

Wszystkie informacje można znaleźć w naszym artykule na temat szkoleń specjalistycznych. Opisane jest tam szczegółowo kształcenie w ramach rezydentury, jak również program kształcenia w takich specjalizacjach jak medycyna ogólna, neurologia, anestezjologia czy chirurgia.

Na zakończenie dalszego kształcenia odbywa się egzamin specjalistyczny. Po jego zaliczeniu można już tytułować się lekarzem specjalistą.

Zarobki lekarza podczas specjalizacji

Jak w każdym zawodzie, ważne jest również to, ile zarabiają młodzi lekarze. O pensjach przeczytasz w osobnym artykule Pensje lekarskie w Niemczech. Lekarze w szpitalach i klinikach są zazwyczaj wynagradzani zgodnie z umowami zbiorowymi. W Niemczech obowiązują różne układy zbiorowe pracy. Z jednej strony mamy dwa publiczne układy zbiorowe:

 • układ zbiorowy dla szpitali komunalnych (TV-Ärzte VKA)
 • układ zbiorowy dla szpitali uniwersyteckich (TV Ärzte TdL)

Istnieją też układy zbiorowe prywatnych stowarzyszeń szpitalnych, takich jak Helios czy Asklepios.

Umowy zbiorowe dzielą lekarzy na cztery różne grupy płacowe: lekarz rezydent /asystent, lekarz specjalista, starszy lekarz i ordynator. Oprócz tej klasyfikacji o zarobkach decyduje również czas trwania praktyki zawodowej. Zgodnie z umową zbiorową lekarz asystent zarabia po 4 latach ok. 5.000 EUR brutto (w zależności od danego układu zbiorowego). Szczegółowe informacje na temat układów zbiorowych pracy i zarobków można znaleźć w artykule Wynagrodzenie lekarza asystenta.

Oprócz tego podstawowego dochodu, lekarze rezydenci mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie poprzez usługi. Usługi obejmują pełnienie dyżurów lekarskich i dyżurów na wezwanie. Wszystkie informacje o tym czym są usługi i jak są wynagradzane znajdują się w artykule Wynagrodzenie za dyżury.

Aplikacja i rozpoczęcie kariery jako lekarz asystent

Po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu można rozpocząć pracę jako lekarz rezydent /asystent w Niemczech. W tym celu należy najpierw znaleźć odpowiednią ofertę pracy jako lekarz asystent i złożyć podanie o pracę. Wszystkie informacje na temat poszukiwania pracy znajdziesz na końcu tego artykułu.

Zanim zaczniesz szukać pracy i aplikować na dane stanowisko, powinieneś najpierw zastanowić się, jakie masz oczekiwania wobec przyszłej pracy i co jest dla Ciebie ważne. W swojej pierwszej pracy w zawodzie lekarza będziesz najprawdopodobniej pracował przez kilka dobrych lat. Wszystkie aspekty i pytania, których możesz użyć, aby znaleźć idealną pracę i na co zwrócić uwagę w poszukiwaniu pracy zostały omówione w artykule na temat idealnej pracy jako lekarz asystent.

Po dokonaniu wyboru stanowiska, złóż aplikację. Jeśli w opisie stanowiska pracy jako osoba kontaktowa wymieniony jest ordynator, warto przed wysłaniem aplikacji zadzwonić i skontaktować się z nim. Zadając kilka pytań przez telefon, możesz nawiązać osobisty kontakt i odnieść się do rozmowy telefonicznej w swoim liście motywacyjnym.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • List motywacyjny (podanie) do działu personalnego lub do lekarza prowadzącego klinikę (osoba kontaktowa wg ogłoszenia o pracę)
 • Curriculum vitae z podaniem wykształcenia, uczelni i z załączonym zdjęciem
 • Kopie pozwolenia na wykonywanie zawodu lekarza i świadectwa egzaminacyjnego

Dokumenty aplikacyjne powinny być zebrane w teczce aplikacyjnej i wysłane do pracodawcy. Sensowna aplikacja jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek, dlatego poświęć czas na przygotowanie odpowiedniej aplikacji i zasięgnij wszelkich niezbędnych informacji przed jej wysłaniem do potencjalnego pracodawcy. Szczegółowe informacje oraz pomocne wskazówki można znaleźć w zakładce Aplikacja na lekarza rezydent /asystenta.Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

 • Data dodania: 16/04/2024
  Stanowisko: Dermatolog- specjalista
  Kategoria: Dermatologia
  Miejsce pracy: Thuringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/04/2024
  Stanowisko: Ortopedia i chirurgia urazowa – rezydent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Lekarz psychiatra – specjalista / praktyka lekarska
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Bayern / Monachium

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Pediatra – specjalista
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Szwajcaria

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 21/03/2024
  Stanowisko: Urolog- asystent
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Saarland

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Endokrynologia – asystent
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Sachsen-Anhalt

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 18/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 16/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda- specjalista
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Chirurg – asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ginekolog- asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/03/2024
  Stanowisko: Chirurg- specjalista
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Internista-asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Okulista- specjalista
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 26/02/2024
  Stanowisko: Gastroenterolog – asystent
  Kategoria: Gastroenterologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Potsdam

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Neurolog- specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/02/2024
  Stanowisko: Urolog- specjalista
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Radiolog – specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein - Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Reumatolog- specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/02/2024
  Stanowisko: Lekarz rodzinny – specjalista
  Kategoria: Medycyna rodzinna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Okulista -asystent
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 22/01/2024
  Stanowisko: Kardiolog – specjalista
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Hamburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Internista – rezydent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Bayern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Rheinland-Pfalz

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent / bez Approbation
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen (bei Bielefeld)

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Internista – asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Pneumolog-asystent
  Kategoria: Pneumolog
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – specjalista
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – asystent
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Nordrhein Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Chirurg- asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/04/2023
  Stanowisko: Endokrynolog – specjalista
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/10/2022
  Stanowisko: Pediatra – asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej

Aktualne oferty pracy

 • Data dodania: 16/04/2024
  Stanowisko: Dermatolog- specjalista
  Kategoria: Dermatologia
  Miejsce pracy: Thuringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/04/2024
  Stanowisko: Ortopedia i chirurgia urazowa – rezydent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Lekarz psychiatra – specjalista / praktyka lekarska
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Bayern / Monachium

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Pediatra – specjalista
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Szwajcaria

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 21/03/2024
  Stanowisko: Urolog- asystent
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Saarland

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Endokrynologia – asystent
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Sachsen-Anhalt

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 18/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 16/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda- specjalista
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Chirurg – asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ginekolog- asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/03/2024
  Stanowisko: Chirurg- specjalista
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Internista-asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Okulista- specjalista
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 26/02/2024
  Stanowisko: Gastroenterolog – asystent
  Kategoria: Gastroenterologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Potsdam

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Neurolog- specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/02/2024
  Stanowisko: Urolog- specjalista
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Radiolog – specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein - Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Reumatolog- specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/02/2024
  Stanowisko: Lekarz rodzinny – specjalista
  Kategoria: Medycyna rodzinna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Okulista -asystent
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 22/01/2024
  Stanowisko: Kardiolog – specjalista
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Hamburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Internista – rezydent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Bayern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Rheinland-Pfalz

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent / bez Approbation
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen (bei Bielefeld)

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Internista – asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Pneumolog-asystent
  Kategoria: Pneumolog
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – specjalista
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – asystent
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Nordrhein Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Chirurg- asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/04/2023
  Stanowisko: Endokrynolog – specjalista
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/10/2022
  Stanowisko: Pediatra – asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej