Arztbrief – wypis lekarski

Arztbrief / wypis lekarski

W klinikach wypełnianie kart informacyjnych należy do codziennej rutyny, szczególnie wśród lekarzy rezydentów. To zajęcie niezbyt lubiane i czasochłonne, ale niestety konieczne. Jest to prawdopodobnie powód, dla którego dzisiaj nie odgrywają one dla lekarzy prawie żadnej roli w codziennej praktyce klinicznej i dlaczego nie są uwzględniane na szkoleniach i studiach.

Często zapomina się, jak ważny jest Arztbrief – wypis lekarski. Lekarze ogólni coraz częściej krytykują jakość raportów medycznych. Zbyt często raporty pisane przez lekarzy są trudne do zrozumienia, niestrukturyzowane, niepoprawne, niejasne lub wprowadzające w błąd. Jeśli lekarz dodatkowo stosuje w nich niejednoznaczne skróty, prawie niemożliwe jest uzyskanie pełnego obrazu na temat diagnozy i terapii. Dlatego poniżej postaramy się pokazać, jak powinien wyglądać raport medyczny.

Funkcja i cele Arztbrief – wypisu lekarskiego

Pod koniec każdego pobytu pacjenta w szpitalu (lub po badaniu u specjalisty) uzyskuje się Arztbrief wypis lekarski. Wypis służy do okazania go lekarzowi prowadzącemu pacjenta i poinformowaniu go o przyczynie i przebiegu pobytu w klinice. Wypis powinien również zawierać ważne informacje dotyczące dalszego leczenia. Jakość i kompletność wypisu lekarskiego decyduje o tym, czy dalsze leczenie jest jasne, czy też lekarz prowadzący potrzebuje zadać pacjentowi kolejne czasochłonne pytania. Wypis ma również znaczenie prawne. Jeżeli nieprawidłowy lub niekompletny wypis prowadzi do błędów w leczeniu i szkodzi pacjentowi, autor takiego wypisu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Arztbrief – wypis lekarski – jak go napisać?

Lekarze nigdy nie mają czasu. Jak to często bywa, mało słów, dużo treści! Pierwszym celem jest zatem jasny i zwięzły styl, przy czym oczywiście zawarte muszą być wszystkie istotne informacje .

Arztbrief – wypis lekarski powinien:

 • zawierać wszystkie ważne informacje,
 • być jasny i klarowny,
 • skupiać się na najważniejszych aspektach w sposób krótki i rzeczowy,
 • pomijać wszelkie nadmiarowe, niepotrzebne informacje i zwroty
 • mieć czytelną strukturę, nieskomplikowany język, czytelne pismo i zawierać typowe skróty, które nie utrudniają czytania. Zalecenia powinny być również formułowane zrozumiale.

Arztbrief wypis lekarski – treść i struktura

Nie ma ustalonej kolejności treści w wypisie. Poszczególne sekcje, które omawiamy poniżej, mogą być rozmieszczone na różne sposoby, w zależności od instytucji. Ważne jest jednak, aby wypis miał przejrzystą strukturę, łatwą do odczytania, np.:

 • Adresat
 • Dane pacjenta, w tym czas pobytu
 • Diagnozy, podjęte działania
 • Zalecenie dotyczące terapii 
 • Epikryza
 • Dalsza procedura
 • Ustalenia (historia medyczna itp.)

Sensowna kolejność powinna być zgodna z logicznym przebiegiem myśli czytelnika, co jest szczególnie istotne w kontekście wyników badania lekarskiego. Z powodu braku czasu wielu lekarzy czyta tylko diagnozy, zalecenia dotyczące terapii i dalszą procedurę. Dlatego w jednej z tych sekcji należy podać ważne informacje, które są niezbędne do dalszego postępowania. Oto dodatkowe uwagi na temat poszczególnych punktów:

Anamneza

Rodzaj, czas trwania i przebieg objawów opisanych przez pacjenta (być może opisane słowami pacjenta) powinny pojawić się w tym punkcie. Można tu również wymienić istotne czynniki ryzyka lub wcześniejsze choroby. Powinien tu zostać również podany powód przyjęcia:

 • Z jakimi objawami pacjent przyszedł do kliniki/gabinetu?
 • Kto poinformował pogotowie i dlaczego?
 • Przybywając z karetką: Dlaczego wezwano karetkę? Jak znaleziono pacjenta?

Więcej o wywiadzie lekarskim przeczytasz tu: Wywiad lekarski – die Anamnese.

Diagnoza

W tym miejscu należy wymienić wszystkie postawione wstępnie diagnozy i podejrzenia. Na początku główne diagnozy związane z powodem przyjęcia pacjenta. Następnie wszystkie inne dalsze diagnozy, o mniejszym znaczeniu klinicznym. Podsumowanie wystarczy. Dla lepszej czytelności nie należy tu pisać o poprawnych, „zdrowych” objawach. W szczególności obowiązują następujące zasady:

 • Rozpoznania tematyczne lub przyczynowe, ustalenia patologiczne można często streścić w jednym punkcie.
 • Nie należy łączyć wyników i objawów z diagnozami, ale wspominać je tylko wtedy, gdy nie można postawić diagnozy. (Następnie wyjaśnić to bardziej szczegółowo w epikryzie).
 • W tym punkcie należy również wspomnieć o ważnych operacjach i podjętych działaniach.

Zalecenia leczenia

Oprócz ogólnych zaleceń dotyczących leczenia, ta sekcja powinna zawierać pełną listę leków z dokładnymi informacjami na temat:

 • Substancji czynnej
 • Postaci dawkowania
 • Dawki
 • Schematu dawkowania
 • W razie potrzeby – czasu trwania terapii i jej cech szczególnych

Jeśli nie jest to wyjaśnione w epikryzie, tutaj właśnie powinno się uzasadnić zmiany dotyczące dotychczasowego przyjmowania leku.

Epikryza

W tej sekcji omówiono i zważono wszelkie osobliwości danego przypadku. „Epikryza” jest częścią opcjonalną i często nie jest konieczna, szczególnie w przypadku krótkich wypisów. Ale może to być także najbardziej rozwinięta część tego dokumentu.

W tej części można podsumować historię medyczną, wyniki diagnozy, jej ocenę, terapię oraz, w razie potrzeby, rokowanie i ewentualnie także dalszą procedurę. Ponadto należy tutaj uzasadnić, dlaczego dokładnie ta diagnoza została postawiona w danym przypadku i dlaczego inne diagnozy różnicowe zostały wykluczone. Powinno się również omówić wyjątkowe decyzje dotyczące terapii (np. zmianę leków) i niejasności. Należy te informacje podsumować jednak w sposób zrozumiały i logiczny, nie należy wypisywać żadnych szczegółowych wyników testów. Wszystkie nieistotne ustalenia i szczegóły przebiegu leczenia są również niepotrzebne. Jeśli jest wiele diagnoz jednocześnie, możesz ustrukturyzować punkty według każdej z nich.

Przede wszystkim ważna jest opinia lekarska, w jakim stopniu lekarskie ustalenia są wyjaśnieniem objawów lub powodów leczenia pacjenta.

Dalsza procedura i wnioski

W tym rozdziale powinno się przekazać lekarzowi prowadzącemu najważniejsze informacje na temat dalszego postępowania i, jeśli to konieczne, poinformować go o terminach wizyt kontrolnych. Sugerowane metody leczenia są zaleceniami i należy je również sformułować jako zalecenia, czytelne i zrozumiałe. Ułatwia to czytelnikowi dostarczenie jasnej, łatwej do zrozumienia listy „zaleceń”.

Załącznik z ustaleniami

Czytelnik otrzymuje wszystkie niezbędne informacje z powyższych akapitów. W załączniku można również podać szczegółowe ustalenia, takie jak historia medyczna, ustalenia z badania fizykalnego, wyniki badań obrazowych, wyniki laboratoryjne, histologie itp. Zamiast tego coraz więcej instytucji oferuje wysyłanie wyników na żądanie.

Specjalne wskazówki dotyczące stylu

 • Pisz w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, to) i pierwszej osobie liczby mnogiej (my).
 • Unikaj pseudo-prawniczego, nienaturalnego stylu z dużą ilością rzeczowników i obraźliwych słów.
 • Stosuj wyraźne zwroty, bez długich i zawiłych zdań.
 • Nie używaj skrótów, które nie są powszechne i jednoznaczne.
 • Stosuj krótkie zdania
 • Na koniec: podyktuj wypis: może to zaoszczędzić dużo czasu, a także poprawi styl, ponieważ zazwyczaj łatwiej jest sformułować myśli słowami, aniżeli na piśmie.


Aktualne oferty pracy

Aktualne oferty pracy

 • Data dodania: 16/04/2024
  Stanowisko: Dermatolog- specjalista
  Kategoria: Dermatologia
  Miejsce pracy: Thuringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/04/2024
  Stanowisko: Ortopedia i chirurgia urazowa – rezydent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Lekarz psychiatra – specjalista / praktyka lekarska
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Bayern / Monachium

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Pediatra – specjalista
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Szwajcaria

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 21/03/2024
  Stanowisko: Urolog- asystent
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Saarland

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Endokrynologia – asystent
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Sachsen-Anhalt

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 18/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 16/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda- specjalista
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Chirurg – asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ginekolog- asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/03/2024
  Stanowisko: Chirurg- specjalista
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Internista-asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Okulista- specjalista
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 26/02/2024
  Stanowisko: Gastroenterolog – asystent
  Kategoria: Gastroenterologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Potsdam

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Neurolog- specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/02/2024
  Stanowisko: Urolog- specjalista
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Radiolog – specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein - Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Reumatolog- specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/02/2024
  Stanowisko: Lekarz rodzinny – specjalista
  Kategoria: Medycyna rodzinna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Okulista -asystent
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 22/01/2024
  Stanowisko: Kardiolog – specjalista
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Hamburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Internista – rezydent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Bayern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Rheinland-Pfalz

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent / bez Approbation
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen (bei Bielefeld)

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Internista – asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Pneumolog-asystent
  Kategoria: Pneumolog
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – specjalista
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – asystent
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Nordrhein Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Chirurg- asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/04/2023
  Stanowisko: Endokrynolog – specjalista
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/10/2022
  Stanowisko: Pediatra – asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej

Aktualne oferty pracy

 • Data dodania: 16/04/2024
  Stanowisko: Dermatolog- specjalista
  Kategoria: Dermatologia
  Miejsce pracy: Thuringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/04/2024
  Stanowisko: Ortopedia i chirurgia urazowa – rezydent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Lekarz psychiatra – specjalista / praktyka lekarska
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Bayern / Monachium

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 28/03/2024
  Stanowisko: Pediatra – specjalista
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Szwajcaria

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 21/03/2024
  Stanowisko: Urolog- asystent
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Saarland

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Endokrynologia – asystent
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Sachsen-Anhalt

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/03/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 18/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 16/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda- specjalista
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/03/2024
  Stanowisko: Chirurg – asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ginekolog- asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/03/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/03/2024
  Stanowisko: Chirurg- specjalista
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/03/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Pediatra-asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Internista-asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/03/2024
  Stanowisko: Okulista- specjalista
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 26/02/2024
  Stanowisko: Gastroenterolog – asystent
  Kategoria: Gastroenterologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Kardiolog – asystent
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Potsdam

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/02/2024
  Stanowisko: Neurolog- specjalista
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/02/2024
  Stanowisko: Urolog- specjalista
  Kategoria: Urologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Radiolog – specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Nordrhein - Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 14/02/2024
  Stanowisko: Reumatolog- specjalista
  Kategoria: Radiologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/02/2024
  Stanowisko: Lekarz rodzinny – specjalista
  Kategoria: Medycyna rodzinna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Okulista -asystent
  Kategoria: Okulistyka
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 27/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 22/01/2024
  Stanowisko: Kardiolog – specjalista
  Kategoria: Kardiologia
  Miejsce pracy: Hamburg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Internista – rezydent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Bayern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 20/01/2024
  Stanowisko: Ortopeda – asystent
  Kategoria: Ortopedia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Ginekolog – asystent
  Kategoria: Ginekologia
  Miejsce pracy: Rheinland-Pfalz

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent / bez Approbation
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 05/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Nordrhein-Westfalen (bei Bielefeld)

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 04/01/2024
  Stanowisko: Neurolog – asystent
  Kategoria: Neurologia
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Internista – asystent
  Kategoria: Interna
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Pneumolog-asystent
  Kategoria: Pneumolog
  Miejsce pracy: Schleswig-Holstein

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 03/01/2024
  Stanowisko: Psychiatra – asystent
  Kategoria: Psychiatria
  Miejsce pracy: Baden-Württemberg

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – specjalista
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Onkolog – asystent
  Kategoria: Onkologia
  Miejsce pracy: Nordrhein Westfalen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog – asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Mecklenburg-Vorpommern

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Chirurg- asystent
  Kategoria: Chirurgia ogólna
  Miejsce pracy: Thüringen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/01/2024
  Stanowisko: Anestezjolog- asystent
  Kategoria: Anestezjologia
  Miejsce pracy: Sachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 15/04/2023
  Stanowisko: Endokrynolog – specjalista
  Kategoria: Endokrynologia
  Miejsce pracy: Niedersachsen

  Czytaj więcej
 • Data dodania: 02/10/2022
  Stanowisko: Pediatra – asystent
  Kategoria: Pediatria
  Miejsce pracy: Brandenburg

  Czytaj więcej